O kanceláři JUDr. Hály

Činnost advokátní kanceláře je zaměřena především na komplexní právní služby obchodním společnostem, a to jak českým tak i zahraničním, i na právní služby fyzickým osobám především v oblasti občanského práva.

Oblasti činnosti

 • zakládání a přeměny společností, fúze,
 • valné hromady, stanovy,
 • obchodní spory,
 • smluvní agenda,
 • akvizice společností včetně právního auditu - legal due diligence a souhlasu antimonopolních úřadů,
 • problematika trestního práva,
 • konkursy,
 • zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních.

Historie

Advokátní kancelář JUDr. Petr Hála, MBA byla založena v roce 2001 JUDr. Petrem Hálou, MBA, který po dlouholetých zkušenostech v oblasti mezinárodního práva veřejného (zejména působením v OSN) a později obchodního práva zahájil samostatnou advokátní praxi.

Z počátku pravidelně kooperoval s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný a spol., poté spolupracuje s advokáty Mgr. Marií Benešovou, která řadu let působila jako nejvyšší státní zástupkyně, JUDr. Ivo Beránkem, který se zaměřuje zejména na obchodní právo a související spornou agendu a JUDr. Tomášem Lebedou, který se specializuje zejména na komplexní právní servis pro obchodní společnosti. Nyní těsně spolupracuje s JUDr. Jitkou Tutterovou.

Tým

Zaměstnanci advokátní kanceláře a spolupracující advokáti mají značné zkušenosti se zastupováním ve sporech u soudů všech úrovní, včetně ústavního. V případě obzvláště specializovaných věcí kooperujeme s předními českými odborníky (zejména univerzitními profesory) v jednotlivých oblastech českého a evropského práva.

Kvalita služeb

Advokátní kancelář klade důraz především na kvalitu, vysokou odbornost a efektivnost poskytovaných právních služeb, kterých dosahuje zejména detailním zpracováním jednotlivých případů v úzké spolupráci s klienty.

Jazyky

Veškeré právní služby jsou advokátní kanceláří poskytovány v českém a dále v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce.


 • http://www.ak-hala.cz
 • Úpravy: 16.1.2014 22:03
 • Redakční systém CMS IIX