Odměna za právní služby, smlouva

Při poskytování právních služeb jsou využívány povolené druhy odměn dle advokátního tarifu. Nejčastější je hodinová sazba odměn, přičemž s klientem mohou být sjednány i jiné druhy odměn, jako je odměna paušální a odměna závislá na úspěchu ve věci.

Výše odměn

Hodinová sazba je zpravidla 2.500 Kč. V případě zahraničních subjektů jsou v přepočtech na EURO, USD či GBP. Výše hodinové sazby závisí:

  • na věcné i časové náročnosti věci,
  • použití cizího jazyka či práva,
  • kde bude právní služba poskytována (v sídle advokátní kanceláře / časově náročné úkony mimo sídlo).

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

Smlouva

Na klientem požadovanou právní službu je uzavírána mandátní smlouva, v níž je specifikován obsah služeb a určen druh a výše odměny. Zpravidla je požadováno i složení příslušné zálohy. Klient je pak průběžně informován o stavu jeho věci či sporu a rovněž o činnostech vykonávaných pro něj jednotlivými právníky advokátní kanceláře.


  • http://www.ak-hala.cz
  • Úpravy: 16.1.2014 22:03
  • Redakční systém CMS IIX